ZOEK

LEIDRAAD VOOR DE TAXATIE VAN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN BIJ KLEUTERS (2005) + GRATIS CD-ROM
De "Leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters" biedt een houvast aan CLB-medewerkers voor gesprekken met ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kleuter. De CLB-medewerker verzamelt informatie over de mogelijkheden, de sterke kanten en de beperkingen van het kind op diverse deeldomeinen van de ontwikkeling. Op basis daarvan kan hij/zij beoordelen of het kind leeftijdsadequaat functioneert, een ontwikkelingsvoorsprong heeft op 1 of meerdere domeinen of bepaalde vaardigheden niet verworven heeft die leeftijdsgenoten wel beheersen. Tevens kan uit het gesprek blijken of er sprake is van opvallend of problematisch gedrag. De leidraad is in die zin een hulpmiddel voor de taxatie van problemen in de ontwikkeling en/of in het gedrag. Deze informatie kan de basis vormen voor een gerichte hypothesevorming betreffende het voorkomen van bepaalde ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen. Als er zich problemen voordoen is het belangrijk die te kaderen. Daarom wordt met het instrument ook gezocht naar mogelijke risico en protectieve factoren op het vlak van de gezondheid van het kind en op het vlak van de gezins- en schoolcontext.


1. Doelstellingen
2. Achtergronden
3. Structuur
4. Bevraging

Leidraad

Deel A - Ontwikkelingsdomeinen

 • Taal- en spraakontwikkeling
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Motorische ontwikkeling
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Redzaamheid
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Emotionele ontwikkeling
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Sociale ontwikkeling
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Cognitieve ontwikkeling
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie

Deel B - Beïnvloedende factoren

 • Gezondheid
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Gezins- en opvoedingssituatie
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie
 • Klas- en schoolsituatie
  • Bevraging
  • Hulpmiddelen bij de interpretatie

Deel C - Syntheseformulier

Referenties
Bijlagen
Bijlage 1: Checklist voor besluit- en hypothesevorming
Bijlage 2: Notitieblad

1. Doelstellingen
2. Achtergronden
3. Structuur
4. BevragingCategorie:  Kleuteronderwijs / Algemeen
Trefwoorden:  Begeleidingsmateriaal, CLB algemeen, CLB'ers, Kleuteronderwijs
Productcode:  701830
Gewicht:  275 gr
Auteur:  Maes Bea (redactie), Hombroux Marcella, Janssens Krista, Lambert Reinilde, Wouters Mieke
ISBN-nummer:  90-77085-96-3
Uitgavedatum:  01/12/2005
Voorraad:  194

 
Prijs BTW incl:
€ 31.35


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / ALGEMEEN - 4 PRODUCTEN
Autisme - stappenplan voor onderzoek en begeleiding (2003)
Dit stappenplan is een aanrader voor wie meer wil weten over de werking voor kinderen - vooral kleuters - met autisme. Het beschrijft hoe ouders, leerkrachten, school, CLB-teams en gespecialiseerde...
Prijs BTW incl:
€ 18.30
Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in aanloop naar het eerste systematisch contactmoment op het CLB.
Prijs BTW incl:
€ 0.23
Het medisch consult voor 3- en 4-jarige kleuters (2007) Een handleiding voor kleuterleidsters
Deze handleiding is bedoeld om kleuterleid(st)ers in de klas te ondersteunen bij de voorbereiding van het medisch onderzoek. De kleuters maken op een speelse manier kennis met de verschillende...
Prijs BTW incl:
€ 10.00
Stukje voor stukje - je kind begeleiden op weg naar schoolrijpheid
Deze brochure werd ontwikkeld door het Vrij CLB Regio Gent ten behoeve van ouders met kinderen in de derde kleuterklas. Per ontwikkelingsdomein krijgen ouders enerzijds een overzicht van de concrete...
Prijs BTW incl:
€ 1.10

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
@import url(spaw.css?id=2); Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
@import url(spaw.css?id=2); Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over...