SluitenVCLB Service
Beste klanten, 
Het groot verlof staat voor de deur! Dit wil zeggen dat wij gesloten zijn  van 1 juli tot en met 31 augustus 2024. Bestellingen die geplaatst worden vóór 13/6 kunnen nog geleverd worden. Bestellingen die later geplaatst worden zullen pas uitgeleverd worden begin september.  








ZOEK

DIAGNOSTISCH HANDELEN IN DE SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING (2004)
Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt een kader geschetst dat een bruikbaar werkplatform kan bieden voor een hedendaagse begeleiding en diagnostiek in SLB. Het uitgangspunt wordt gevormd door de CLB-visie op het diagnostisch handelen in het SLB-domein. In het tweede deel vindt u diagnostische instrumenten bruikbaar in het kader van de schoolloopbaanbegeleiding vanaf het zesde leerjaar lager onderwijs tot en met het einde van het secundair onderwijs. De concrete tests en methodes staan gerangschikt per onderwijsniveau en per testdomein. U krijgt telkens een overzicht en bespreking, aangevuld met recente informatie en documentatie.


Deel 1 - Kader

 • Inleiding
 • Schoolloopbaanbegeleiding, het VCLB-SLB project
  • Visietekst
  • Begeleidingskader: De "Prisma"
  • Schoolloopbaanbegeleiding: een eerste benadering
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vier invalshoeken
  • Implicaties t.a.v. de SLB-diagnostiek in CLB
  • Aangepaste SLB-procedures en aanpak
  • Aangepaste instrumenten en werkvormen
 • Persoonsgerichte SLB-diagnostiek
  • Expertise
  • Situering
  • Toepassingen
  • Referentiepunten bij de diagnostiek
  • Situering
  • Toepassing
 • Enkele afsluitende stellingen

Deel 2 - Testinstrumenten en werkmethodes

 • Inleiding
  • Einde Basisonderwijs
  • Cognitieve Vaardigheden
  • Studiepersoonlijkheid
  • Belangstelling
  • Algemene persoonlijkheid
 • Instap in het Secundair Onderwijs
  • Inleiding
  • Overgang van basisonderwijs naar 1B of BuSO
  • Overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs
  • Dyslexie
  • Aanvullende opmerkingen bij deel II
 • Einde Eerste Graad SO
  • Cognitieve Vaardigheden
  • Studiepersoonlijkheid
  • Belangstelling
  • Algemene persoonlijkheid
  • Toelichting bij de WAPSO-batterij
  • Algemene aanvulling BVL - BuSO
 • Einde Tweede Graad SO
  • Cognitieve Vaardigheden
  • Studiepersoonlijkheid
  • Belangstelling
  • Algemene persoonlijkheid
 • Einde Derde Graad SO
  • Cognitieve Vaardigheden
  • Studiepersoonlijkheid
  • Belangstelling
  • Algemene persoonlijkheid
  • Algemene aanvulling bij deel 5.
 • Nuttige Informatie en Adressen
  • Literatuur
  • VCLB-cel Diagnostiek
  • Uitgeverijen


Categorie:  Diagnostiek / Toetsen
Trefwoorden:  CLB'ers, Diagnostiek, Schoolloopbaanbegeleiding
Productcode:  701720
Gewicht:  493 gr
Auteur:  Magez Walter, Stinissen Hildegarde
ISBN-nummer:  90-77085-65
Uitgavedatum:  01/03/2004
Voorraad:  92

 
Prijs BTW incl:
€ 25.60


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: DIAGNOSTIEK / TOETSEN - 6 PRODUCTEN
ADHD Monitor
De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool...
Prijs BTW incl:
€ 15.00
CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)
Prijs BTW incl:
€ 30.00
Diagnostiek bij allochtonen - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze...
Prijs BTW incl:
€ 24.00
Geheugenproef 15 woorden + cd-rom
De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Het zeer lage IQ.
Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Traject bij vermoeden dyscalculie (bedoeld voor CLB'ers en CLB-medewerkers) + Gratis cd-rom
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de...
Prijs BTW incl:
€ 36.00

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...