ZOEK

TRAJECT BIJ VERMOEDEN DYSCALCULIE (BEDOELD VOOR CLB'ERS EN CLB-MEDEWERKERS) + GRATIS CD-ROM
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de visieontwikkeling over rekenproblemen en dyscalculie, en geeft CLB-teams concreet materiaal voor hun praktijk. In deze publicatie vind je eerst de definitie van dyscalculie met de verschillende criteria waaraan moet voldaan zijn om de diagnose te stellen. We gaan ook kort in op de relatie tussen intelligentie, rekenen en dyscalculie. Dan volgt er een beschrijving van de verschillende stappen die mogelijk zijn na een aanmelding en de verschillende onderzoeksinstrumenten om verder te bevragen en onderzoeken. Achteraan in deze publicatie vind je een CD-rom met extra informatie en de meeste onderzoeksinstrumenten.


 

Inleiding

Theorie

 • Theoretisch deel
  • Definitie dyscalculie
  • Relatie intelligentie - rekenen - dyscalculie
 • Traject bij vermoeden dyscalculie
  • Intakefase
  • Strategiefase
  • Onderzoeksfase
  • Indiceringsfase
  • Adviesfase

Praktisch

 • 1e graad basis
 • 2e graad basis
 • 3e graad basis
 • secundair

Appendix

Bijlagen

 Categorie:  Diagnostiek / Toetsen
Trefwoorden:  CLB'ers, Lager onderwijs
Productcode:  701841
Gewicht:  635
Auteur:  De Clerck Daphné, Lahou Sabine, Marrannes Jan, Milleville Marleen, Van Hul Kris, Vonckx Christine
ISBN-nummer:  90-78331-49-0
Uitgavedatum:  15/09/2008
Voorraad:  80

 
Prijs BTW incl:
€ 36.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: DIAGNOSTIEK / TOETSEN - 11 PRODUCTEN
ADHD Monitor
De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool...
Prijs BTW incl:
€ 15.00
Covaar - Cognitieve vaardigheidstoets voor de instroom van anderstalingen in het SO + gratis cd-rom
De cognitieve vaardigheidstest COVAAR is bedoeld als instrument voor het inschatten van de cognitieve beginsituatie van de leerling in het perspectief van een aangepast didactisch handelen bij...
Prijs BTW incl:
€ 20.00
CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)
Prijs BTW incl:
€ 30.00
Diagnostiek bij allochtonen - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze...
Prijs BTW incl:
€ 24.00
Diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding (2004)
Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt...
Prijs BTW incl:
€ 25.60
Geheugenproef 15 woorden.
De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Het zeer lage IQ.
Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Orienteringsdictee voor schoolverlaters BLO (2006) + gratis cd-rom
Dit dictee (deel A + deel B) is bedoeld als orienteringstoets die gebruikt kan worden voor alle schoolverlaters van het buitengewoon lager onderwijs en voor leerlingen met leerbeperkingen op het einde...
Prijs BTW incl:
€ 28.62
Toets begrijpend lezen begin 2de en begin 3de leerjaar LO (2005) + gratis cd-rom
Deze toets wil de leesvaardigheid en het leesbegrip testen in een vroege fase van de leesontwikkeling. Hij richt zich op het begrijpen van woorden in zinnen, van zinnen als geheel en van combinaties...
Prijs BTW incl:
€ 25.40
Twee genormeerde dictees - begin 5de en begin 6de leerjaar LO (2005)
In deze handleiding worden twee dictees aangeboden die beide genormeerd zijn in het begin 5de en het begin 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs. Het zijn twee gelijkwaardige spellingtoetsen die...
Prijs BTW incl:
€ 26.75
Zelfevaluatie in het CLB (2007) + gratis cd-rom
Erik Vercammen was pedagogisch adviseur van de vrije CLB's en Wilfried Van Keymeulen was directeur van het CLB van het GO te Gent. Beide auteurs waren de laatste jaren door de minister aangesteld om...
Prijs BTW incl:
€ 23.00

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...