ZOEK

DIAGNOSTIEK BIJ ALLOCHTONEN - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze diagnostiek. De bundel omvat zowel theoretische visies als hedendaagse concrete instrumenten, werkmethoden en onderzoeksresultaten.


Inhoud
Ten geleide

Deel 1: Topics: een exploratie

Topic 1: Beliefs en wetenschap
Topic 2: Cultuurvrij of niet
Topic 3: Intelligentiestructuur
Topic 4: De selectieproblematiek en het biasprobleem
Topic 5: Bias
Topic 6: Dove allochtonen versus dove autochtonen: een vergelijking
Topic 7: Hoe allochtoon is een allochtoon
Topic 8: De sociaal-economische status: het echte allochtonenprobleem?
Topic 9: Rol van de verblijfsduur
Topic 10: Intelligentietest versus leertest: een straatje zonder einde?
Topic 11: Gelijk en toch zo anders
Topic 12:
Het wandelende IQ
Topic 13: Intelligentie, een waardeoordeel?
Topic 14: Het geoptimaliseerd IQ (GO-IQ)
Topic 15:
Tien vuistregels voor de diagnostiek bij allochtonen

Deel 2: Diagnostiek bij allochtonen, toepassingen

 • Individuele algemene intelligentietests
  • Evaluatieschema van de Wechslertests in functie van hun linguïstische vereisten en culturele lading
  • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised WPPSI-R
  • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised WPPSI-III-NL
  • Wechsler Intelligence Scale for Children - III WISC-III
  • Wechsler Adult Intelligence Scale - III WAIS-III
  • Wechsler Non Verbal-NL WNV - NL
  • Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest-Revsie SON-R 2½-7
  • Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest-Revsie SON-R 5½-17
  • Kaufmann Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen KAIT
  • Collectieve intelligentietests
   • Raven's Progressive Matrices
   • Cognitieve vaardigheidstest COVAAR
   • Test Cognitieve Vaardigheden TCV-6

  Deel 3: Aanvullende teksten

  • Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs. Intelligentiemeting (schooljaar 2005-2006)
  • En dan toch maar een intelligentietest? Een discussietekst bij het thema "Intelligentieonderzoek bij allochtone kinderen"

  Deel 4: Bijlagen

  • Bibliografie
  • Besproken tests


  Categorie:  Diagnostiek / Toetsen
  Trefwoorden:  Allochtonen
  Productcode:  701631
  Gewicht:  437
  Auteur:  Magez Walter, Stinissen Hildegard
  ISBN-nummer:  9789078331827
  Uitgavedatum:  18/11/2010
  Voorraad:  103

   
  Prijs BTW incl:
  € 24.00


  ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: DIAGNOSTIEK / TOETSEN - 6 PRODUCTEN
  ADHD Monitor
  De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool...
  Prijs BTW incl:
  € 15.00
  CTG
  Collectieve Test Getalgevoel (CTG)
  Prijs BTW incl:
  € 30.00
  Diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding (2004)
  Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt...
  Prijs BTW incl:
  € 25.60
  Geheugenproef 15 woorden + cd-rom
  De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
  Prijs BTW incl:
  € 25.00
  Het zeer lage IQ.
  Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke...
  Prijs BTW incl:
  € 25.00
  Traject bij vermoeden dyscalculie (bedoeld voor CLB'ers en CLB-medewerkers) + Gratis cd-rom
  CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de...
  Prijs BTW incl:
  € 36.00

  Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
  Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


  Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
  Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


  Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
  Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...