ZOEK

AUTISME - STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEK EN BEGELEIDING (2003)
Dit stappenplan is een aanrader voor wie meer wil weten over de werking voor kinderen - vooral kleuters - met autisme. Het beschrijft hoe ouders, leerkrachten, school, CLB-teams en gespecialiseerde diensten samenwerken ten bate van deze kinderen. Zowel diagnostiek als hulpverlening komen aan bod, rijkelijk geillustreerd met voorbeelden. Bijlagen bevatten bijkomende tips en praktische randinformatie.


Inhoud

 • CLB-werking in de kleuterschool
  • De bekendmaking
  • Het informeren
  • Begeleid signaleren en sensibiliseren
  • Actief signalen en vragen opvangen
  • Omgaan met signalen en vragen
  • Hulp verlenen
  • Evalueren
 • Aanmelding
  • Oor voor zorgpunten en beleving
  • Voorzichtige alertheid
  • Checklist
 • Intake
  • Aard en ernst nagaan
  • Wat is positief
  • Genomen maatregelen en effecten
  • Directe en indirecte factoren
  • Meten
  • Duidelijke communicatie
  • Checklist
 • Strategiefase
  • CLB-teamoverleg
  • Hypothesen worden onderzoeksvragen
  • Contact houden met ouders en juf
  • Het proces groeit: checklist en voorbeelden
 • Diagnose en handelen gaan samen
  • Onderzoeksvragen beantwoorden
  • Een gespecialiseerd centrum erbij betrekken
  • Onderzoeks- en begeleidingsproces: overzicht
  • Checklist diagnosestelling
  • Pedagogisch handelen
  • Een (voorlopig) plan ontwikkelen
  • Het plan uitvoeren
  • Na de diagnose
  • Checklist aanpak
 • Evaluatie: opvolgen en bijsturen
  • Planmatig handelen, een cyclisch proces
  • Opvolgen en evalueren
  • Bijsturen
  • Checklist evaluatie
 • Inbreng van het CLB
  • Regelgeving
  • CLB-profiel
  • Praktijk
 • Handige hulpmiddelen
  • Een ASS in beelden
  • Samenvattend stappenplan
  • Toemaatjes
  • Lijst van bijlagen
 • Literatuurlijst  


Categorie:  Kleuteronderwijs / Algemeen
Trefwoorden:  Begeleidingsmateriaal, CLB algemeen, CLB'ers, Infobrochures, Kleuteronderwijs, Leerkrachten, Ouders
Productcode:  701700
Gewicht:  330 gr
Auteur:  Willems Lieve, Peeters Guy
ISBN-nummer:  90-77085-59-9
Uitgavedatum:  15/12/2003
Voorraad:  85

 
Prijs BTW incl:
€ 18.30


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / ALGEMEEN - 3 PRODUCTEN
Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in aanloop naar het eerste systematisch contactmoment op het CLB.
Prijs BTW incl:
€ 0.40
Het medisch consult voor 3- en 4-jarige kleuters (2007) Een handleiding voor kleuterleidsters
Deze handleiding is bedoeld om kleuterleid(st)ers in de klas te ondersteunen bij de voorbereiding van het medisch onderzoek. De kleuters maken op een speelse manier kennis met de verschillende...
Prijs BTW incl:
€ 10.00
Leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters (2005) + gratis cd-rom
De "Leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters" biedt een houvast aan CLB-medewerkers voor gesprekken met ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun...
Prijs BTW incl:
€ 31.35

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...