ZOEK

AUTISME - STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEK EN BEGELEIDING (2003)
Dit stappenplan is een aanrader voor wie meer wil weten over de werking voor kinderen - vooral kleuters - met autisme. Het beschrijft hoe ouders, leerkrachten, school, CLB-teams en gespecialiseerde diensten samenwerken ten bate van deze kinderen. Zowel diagnostiek als hulpverlening komen aan bod, rijkelijk geillustreerd met voorbeelden. Bijlagen bevatten bijkomende tips en praktische randinformatie.


Inhoud

 • CLB-werking in de kleuterschool
  • De bekendmaking
  • Het informeren
  • Begeleid signaleren en sensibiliseren
  • Actief signalen en vragen opvangen
  • Omgaan met signalen en vragen
  • Hulp verlenen
  • Evalueren
 • Aanmelding
  • Oor voor zorgpunten en beleving
  • Voorzichtige alertheid
  • Checklist
 • Intake
  • Aard en ernst nagaan
  • Wat is positief
  • Genomen maatregelen en effecten
  • Directe en indirecte factoren
  • Meten
  • Duidelijke communicatie
  • Checklist
 • Strategiefase
  • CLB-teamoverleg
  • Hypothesen worden onderzoeksvragen
  • Contact houden met ouders en juf
  • Het proces groeit: checklist en voorbeelden
 • Diagnose en handelen gaan samen
  • Onderzoeksvragen beantwoorden
  • Een gespecialiseerd centrum erbij betrekken
  • Onderzoeks- en begeleidingsproces: overzicht
  • Checklist diagnosestelling
  • Pedagogisch handelen
  • Een (voorlopig) plan ontwikkelen
  • Het plan uitvoeren
  • Na de diagnose
  • Checklist aanpak
 • Evaluatie: opvolgen en bijsturen
  • Planmatig handelen, een cyclisch proces
  • Opvolgen en evalueren
  • Bijsturen
  • Checklist evaluatie
 • Inbreng van het CLB
  • Regelgeving
  • CLB-profiel
  • Praktijk
 • Handige hulpmiddelen
  • Een ASS in beelden
  • Samenvattend stappenplan
  • Toemaatjes
  • Lijst van bijlagen
 • Literatuurlijst  


Categorie:  Kleuteronderwijs / Algemeen
Trefwoorden:  Begeleidingsmateriaal, CLB algemeen, CLB'ers, Infobrochures, Kleuteronderwijs, Leerkrachten, Ouders
Productcode:  701700
Gewicht:  330 gr
Auteur:  Willems Lieve, Peeters Guy
ISBN-nummer:  90-77085-59-9
Uitgavedatum:  15/12/2003
Voorraad:  85

 
Prijs BTW incl:
€ 18.30


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / ALGEMEEN - 2 PRODUCTEN
Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in aanloop naar het eerste systematisch contactmoment op het CLB.
Prijs BTW incl:
€ 0.40
Leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters (2005) + gratis cd-rom
De "Leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters" biedt een houvast aan CLB-medewerkers voor gesprekken met ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun...
Prijs BTW incl:
€ 31.35

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...