ZOEK

ZORG- EN VOLGSYSTEEM VOOR KLEUTERS - DOMEINBOEK ONTWIKKELING VAN DE ZELFSTURING (2007)
In het domeinboek 'Ontwikkeling van de zelfsturing' vindt de kleuterleidster suggesties voor haar extra zorg rond de zelfsturing van kleuters in de klas. Het boek is opgebouwd volgens de vier stappen van het analyseproces, zoals beschreven in deel 3 'Analyse en handelen'. Het domeinboek 'Ontwikkeling van de zelfsturing' behandelt vijf aspecten van zelfsturing in afzonderlijke katernen. - Zelfredzaamheid - Kiezen - Doelgericht spelen - Taakgericht werken - Problemen oplossingsgericht en creatief aanpakken Om haar bezorgdheid te analyseren gebruikt de kleuterleidster een aantal hulpmiddelen. De 'Basiscompetentielijsten' zijn werkformulieren om de basiscompetenties van de kleuter, communiceren, cre�??�?�«ren, kennen, kunnen, genieten, durven en willen binnen de vijf aspecten van zelfsturing beter in beeld te krijgen. Met de 'Observatielijsten' kan de kleuterleidster bv. het spelgedrag of het taakgericht werken van de kleuter gericht observeren. De 'Ontwikkelingslijnen' maken het mogelijk het functioneren van de kleuter in te schatten en te vergelijken met het verwacht ontwikkelingsniveau bv. voor zelfredzaam zijn of kiezen. Er is een 'Zelfreflectielijst' waarmee de kleuterleidster ook haar eigen handelen voor het stimuleren van taakgericht werken kan observeren. Vanuit haar gerichte observaties kan de kleuterleidster achterhalen welke factoren een rol spelen en wat de kleuter nodig heeft. Ze selecteert uit de beschreven interventies diegenen die bij haar en bij de behoefte van de kleuter passen. DIT BOEK IS BIJ ONS ENKEL TE BESTELLEN DOOR DE VRIJE CLB'S!!! Kan besteld worden bij: Garant Uitgevers - Somersstraat 13-15 - 2018 Antwerpen - T 03/231 90 00


Inhoud

 • Zelfredzaam zijn
  • Omschrijving
  • Waarmee heeft het te maken
  • Beoordeel de basiscompetenties
  • Welke factoren beïnvloeden het probleem
 • Kiezen
  • Omschrijving
  • Waarmee heeft het te maken
  • Beoordeel de basiscompetenties
  • Welke factoren beïnvloeden het probleem
 • Doelgericht spelen
  • Omschrijving
  • Waarmee heeft het te maken
  • Beoordeel de basiscompetenties
  • Welke factoren beïnvloeden het probleem
 • Taakgericht werken
  • Omschrijving
  • Waarmee heeft het te maken
  • Beoordeel de basiscompetenties
  • Welke factoren beïnvloeden het probleem
 • Problemen oplossingsgericht en creatief aanpakken
  • Omschrijving
  • Waarmee heeft het te maken
  • Beoordeel de basiscompetenties
  • Welke factoren beînvloeden het probleem
 • Rode draden
  • Rode draad bij de basiscompetenties
  • Rode draad binnen het ontwikkelingsdomein zelfsturing
  • Rode draad tussen verschillende domeinen


Categorie:  Kleuteronderwijs / Groeiboek
Trefwoorden:  CLB'ers, Kleuter onderwijs, Leerkrachten
Productcode:  704430
Gewicht:  626
Auteur:  Lambert Reinilde, Hombroux Marcella, Wouters Mieke
ISBN-nummer:  978-901-441-2095-0
Uitgavedatum:  01/06/2007
Voorraad:  15

 
Prijs BTW incl:
€ 45.50


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / GROEIBOEK - 9 PRODUCTEN
Analyse en handelen / Situering en werkwijze (2005)
Dit deel van Groeiboek is het belangrijkste en omvangrijkste deel van het zorgsysteem. In dit boek staan de middelen en methodieken beschreven om de inhoud en beteknis van de zorgvraag te analyseren...
Prijs BTW incl:
€ 19.19
Basisboek (2004)
Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de school, in het bijzonder voor kleuters die extra aandacht vragen. De kleuterleidster is de spilfiguur van de extra zorg en haar...
Prijs BTW incl:
€ 32.50
Groeiboek - Motorische ontwikkeling
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Motorische ontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 32.50
Groeiboek - Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Prijs BTW incl:
€ 39.00
Groeiboek - Taalontwikkeling
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Taalontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 25.90
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Positieve ingesteldheid
@import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool....
Prijs BTW incl:
€ 31.00
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Sociale, emotionele en morele ontwikkeling
@import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool. Het is ontwikkeld voor de...
Prijs BTW incl:
€ 57.40
Signaleren (2005)
Signaleren is het tweede boek in de reeks van Groeiboek. De auteurs definiëren signaleren als kleuters met zorgvragen opmerken en de bezorgdheid hierover expliciet maken. De bezorgdheid van de...
Prijs BTW incl:
€ 21.90
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Domein denkontwikkeling (2009)
Dit boek is bij ons enkel te bestellen voor de VRIJE CLB'S!!! Anderen kunnen het bestellen bij Garant Uitgevers - Somersstraat 13-15 - 2018 Antwerpen - T. 03/231 90 00 In het domeinboek...
Prijs BTW incl:
€ 26.40

TODIO-S
TODIO-S, toets voor diagnostisch onderzoek spelling


Caleidoscoop - jaarabonnement (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...