SluitenLVS-bericht
De LVS publicaties worden binnenkort digitaal aangeboden in je eigen schoolsoftwaresysteem. Je hoeft deze dus niet meer aan te kopen; ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Ook om ruwe uitslagen te kunnen omzetten naar normen, kan je gebruik maken van je eigen schoolsoftwaresysteem. Informeer dus zeker bij hen naar opties. VCLB-service
 
ZOEK

TOETS BEGRIJPEND LEZEN BEGIN 2DE EN BEGIN 3DE LEERJAAR LO (2005) + GRATIS CD-ROM
Deze toets wil de leesvaardigheid en het leesbegrip testen in een vroege fase van de leesontwikkeling. Hij richt zich op het begrijpen van woorden in zinnen, van zinnen als geheel en van combinaties van twee of drie opeenvolgende zinnen. Er wordt niet getoetst naar leesbegrip van langere teksten. De toets is geschikt voor klassikale afname in het eerste trimester van het tweede leerjaar en biedt op dat ogenblik een juist beeld van het niveau van leesbegrip van alle leerlingen. In het begin van het derde leerjaar is de test bruikbaar om te controleren of er nog leerlingen zijn die uitvallen bij deze aanvankelijke vorm van begrijpend lezen. De toets is genormeerd op groepen Vlaamse kinderen.


Inhoud

 1. Inleiding
 2. Begrijpend lezen en het leerplan
 3. Begrijpend lezen en een toets 2de leerjaar
 4. Toets begrijpend lezen begin 2de en begin 3de
 5. Afname van een toets
 6. Scoring van de toets
 7. Normeringsonderzoek
 8. Beoordeling van individuele resultaten en van klasgemiddelden
 9. Gebruik van de toets
 10. P-waarden van de items. De betrouwbaarheid van de toets
 11. Samenhang tussen de drie toetsonderdelen
 12. Besluit

Bijlagen:

 • Correctiesleutel met de juiste antwoorden
 • Blanco klaslijst voor het noteren van de toetsresultaten van alle leerlingen van een klas
 • Cd-rom
  • blanco klaslijst
  • toetsboekje
  • overzicht overige publicaties Dudal


Categorie:  Lager onderwijs / Taal
Trefwoorden:  Lager onderwijs, Leerkrachten, Taaltoetsen, Testen en toetsen
Productcode:  701760
Gewicht:  134 gr
Auteur:  Dudal Paul
ISBN-nummer:  90-77085-83-1
Uitgavedatum:  15/02/2005
Voorraad:  176

 
Prijs BTW incl:
€ 25.40


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: LAGER ONDERWIJS / TAAL - 2 PRODUCTEN
Orienteringsdictee voor schoolverlaters BLO (2006) + gratis cd-rom
Dit dictee (deel A + deel B) is bedoeld als orienteringstoets die gebruikt kan worden voor alle schoolverlaters van het buitengewoon lager onderwijs en voor leerlingen met leerbeperkingen op het einde...
Prijs BTW incl:
€ 28.62
Twee genormeerde dictees - begin 5de en begin 6de leerjaar LO (2005)
In deze handleiding worden twee dictees aangeboden die beide genormeerd zijn in het begin 5de en het begin 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs. Het zijn twee gelijkwaardige spellingtoetsen die...
Prijs BTW incl:
€ 26.75

Onderwijskiezer roll-up banner
Dit betreft een...


Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...