SluitenLVS-bericht
De LVS publicaties worden binnenkort digitaal aangeboden in je eigen schoolsoftwaresysteem. Je hoeft deze dus niet meer aan te kopen; ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Ook om ruwe uitslagen te kunnen omzetten naar normen, kan je gebruik maken van je eigen schoolsoftwaresysteem. Informeer dus zeker bij hen naar opties. VCLB-service
 
ZOEK

ORIENTERINGSDICTEE VOOR SCHOOLVERLATERS BLO (2006) + GRATIS CD-ROM
Dit dictee (deel A + deel B) is bedoeld als orienteringstoets die gebruikt kan worden voor alle schoolverlaters van het buitengewoon lager onderwijs en voor leerlingen met leerbeperkingen op het einde van het gewoon lager onderwijs. Het geheel van de toets test spellingscategorieen die aan komen in het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar. De normering van deel A en deel B op 80 punten gebeurde in het begin van het schooljaar bij groepen volledige klassen van 1 BuSO OV3 en leerjaar B. Deel A op 40 punten werd apart genormeerd midden 2de en midden 3de leerjaar. Het moeilijker B-deel is genormeerd begin 5de en begin 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs.


Inleiding

 1. Bedoeling van de spellingtoets
 2. De toets: inhoud, opbouw en gebruik
 3. Afname van de toets
 4. Scoring
 5. Het normeringsonderzoek
 6. Interpretatie van de toetsresultaten
 7. De moeilijkheidsgraad van de woorden
 8. De betrouwbaarheid van de toets
 9. Besluit

Bijlage(n):

 • Cd-rom:
  • Toetsboekjes
  • Blanco klaslijst
  • Overzicht andere toetsen Dudal


Categorie:  Lager onderwijs / Taal
Trefwoorden:  Lager onderwijs, Leerkrachten, Taaltoetsen, Testen en toetsen
Productcode:  701880
Gewicht:  130 gr
Auteur:  Dudal Paul, Aernoudt Dirk
ISBN-nummer:  90-78331-08-9
Uitgavedatum:  01/04/2006
Voorraad:  77

 
Prijs BTW incl:
€ 28.62


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: LAGER ONDERWIJS / TAAL - 2 PRODUCTEN
Toets begrijpend lezen begin 2de en begin 3de leerjaar LO (2005) + gratis cd-rom
Deze toets wil de leesvaardigheid en het leesbegrip testen in een vroege fase van de leesontwikkeling. Hij richt zich op het begrijpen van woorden in zinnen, van zinnen als geheel en van combinaties...
Prijs BTW incl:
€ 25.40
Twee genormeerde dictees - begin 5de en begin 6de leerjaar LO (2005)
In deze handleiding worden twee dictees aangeboden die beide genormeerd zijn in het begin 5de en het begin 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs. Het zijn twee gelijkwaardige spellingtoetsen die...
Prijs BTW incl:
€ 26.75

Onderwijskiezer roll-up banner
Dit betreft een...


Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...