SluitenVCLB Service cvba
Gelieve je facturatie- en leveringsgegevens steeds grondig na te kijken, evenals de naam van je organisatie, zo kunnen we steeds een correcte levering en factuur garanderen.
ZOEK

HET CLB-SPEL - CLB AL SPELEND LEREN KENNEN, ZOWEL VOOR LEERLINGEN ALS VOOR OUDERS (2004)
Het CLB-spel heeft tot doel om ouders en leerlingen het CLB al spelend te leren kennen. In eerste instantie is het spel bedoeld voor allochtonen en kansarmen, omdat voor hen de drempel naar het CLB vaak nog te hoog ligt. Het CLB-spel laat via vragen en stellingen de ouders (of leerlingen) aan het woord en cre�«ert ruimte voor hun bedenkingen en ervaringen.


Vanuit haar opdracht wil het CLB prioritair aandacht geven aan die kinderen die in hun socio-economische of cultureel-etnische situatie in hun kansen bedreigd zijn. Deze leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bereiken, is niet altijd eenvoudig. Ondanks vele inspanningen van het CLB om de communicatie met ouders te bevorderen, blijft de drempel voor sommigen te hoog. Vanuit het CLB worden inspanningen gedaan om vragen en noden van de doelgroep te onderkennen. Anderzijds is het ook zeer belangrijk dat de leerlingen en de ouders zelf de stap naar het CLB kunnen zetten als zij dit nodig achten. Door in gesprek te komen met deze mensen kunnen misverstanden verdwijnen en wordt samenwerking vaak terug mogelijk. En dan blijkt vaak dat men het CLB niet echt kent, dat men niet weet waarvoor het staat, dat men niet weet waarvoor men op het CLB een beroep kan doen. Daarom het CLB-spel.
 
Dit spel richt zich in eerste instantie naar allochtone en kansarme autochtone ouders. Met vragen, stellingen laat het spel deze ouders aan het woord en creëert het ruimte voor hun bedenkingen en ervaringen. Via ludieke opdrachten krijgen de ouders ook de kans positieve, prettige dingen van hun kind of zichzelf te benoemen.
 
Het CLB-spel bevat tevens een versie voor leerlingen, zodat het op school met hen kan worden gespeeld. Het spel kan ook door CLB-collega’s onderling worden gespeeld om elkaars discipline beter te leren kennen. 
 
Het doel van het spel is vooral de drempel naar het CLB te verlagen, de boodschap te geven dat CLB-medewerkers aanspreekbaar zijn en dat men met vragen en/of bezorgdheden bij het CLB terecht kan.Categorie:  CLB / Algemeen
Trefwoorden:  Allochtonen, CLB algemeen, Leerlingen, Ouders
Productcode:  701740
Gewicht:  951
ISBN-nummer:  90-77085-62-9
Uitgavedatum:  01/05/2004
Voorraad:  0

 
Prijs BTW incl:
€ 112.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: CLB / ALGEMEEN - 2 PRODUCTEN
ADHD Monitor
@import url(spaw.css?id=2); De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten...
Prijs BTW incl:
€ 15.00
Zelfevaluatie in het CLB (2007) + gratis cd-rom
Erik Vercammen was pedagogisch adviseur van de vrije CLB's en Wilfried Van Keymeulen was directeur van het CLB van het GO te Gent. Beide auteurs waren de laatste jaren door de minister aangesteld om...
Prijs BTW incl:
€ 23.00

TODIO-S
TODIO-S, toets voor diagnostisch onderzoek spelling


Caleidoscoop - jaarabonnement (2019)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2019)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...