ZOEK

BASISBOEK (2004)
Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de school, in het bijzonder voor kleuters die extra aandacht vragen. De kleuterleidster is de spilfiguur van de extra zorg en haar vakkennis staat centraal. Via het stappenplan 'extra zorg' wil Groeiboek planmatig werken en systematiseren wat de school en de leidsters doen. DIT BOEK IS BIJ ONS ENKEL TE BESTELLEN DOOR DE VRIJE CLB'S!!! Het boek kan besteld worden bij: Garant Uitgevers - Somersstraat 13-15 - 2018 Antwerpen - T 03/231 90 00


Inhoud

 • Inleiding
  • Waarom 'Groeiboek'
  • Groeiboek geplaatst in het zorgbeleid
  • Enkele afspraken vooraf
  • Praktische informatie
 • Uitgangspunten
  • Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van het zorgbeleid in de kleuterschool
  • Groeiboek is maximaal afgestemd op de actuele onderwijssituatie
  • Groeiboek houdt rekening met de eigenheid van elke school en is in die zin nooit 'af'
  • Groeiboek stelt de vakkennis van de kleuterleidster centraal en is in de eerste plaats voor haar bestemd
  • Groeiboek biedt handreikingen om problemen te analyseren en om op zoek te gaan naar goede interventies
  • Groeiboek biedt een doorlopend systeem aan voor heel de kleuterschool, met aandacht voor de instap in de kleuterschool en de overgang naar de lagere school
  • Groeiboek geeft aan hoe de kleuterleidster kan samenwerken met en kan terugvallen op de hulp van anderen
  • Enkele begrippen
 • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Visie op ontwikkelen en leren
  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Definitie van ontwikkeling
  • Ontwikkelingsmodellen
  • Ontwikkelingsdoelen
  • Ontwikkelingsplan
  • Groeiboek
  • Bespreking
  • Beïnvloeden van ontwikkeling
  • Belemmerende en bevorderende factoren
  • Afstemming tussen kind en omgeving
  • Ontwikkelings- en leerprocessen
  • Effecten van beïnvloeding
 • Specifieke eigenheid van kleuterontwikkeling
  • Groeilijnen, ontwikkelingslijnen, leerlijnen 
  • Communicatiekanalen
  • Specifiek wereldbeeld
  • Volop in ontwikkeling
  • Kleuters leren
  • Ontwikkelen en leren 
  • Kleuters leren op specifieke wijze
  • Leren stimuleren 
  • Kleuter met zorgvragen 
  • Eigenheid van de ontwikkelingsvertraagde kleuter 
  • Technische noden 
  • Wanneer is er een probleem? 
  • Taxatie van de ernst 
 • Conclusie 
 • Enkele begrippen 

Kleuteronderwijs en extra zorg

 • Groeiboek sluit aan bij de ontwikkelingsdoelen van de overheid
 • Vanuit een visie op extra zorg sluit Groeiboek aan bij verschillende onderwijsprojecten
 • Extra zorg in de kleuterschool
  • Extra zorg in de kleuterschool gebeurt zoveel mogelijk kindnabij en vertrekt van het positieve
  • Extra zorg in de kleuterschool vertrekt vanuit de zorgvraag van het kind, betrekt de kleuterleidster in haar persoonlijk functioneren en communiceert met de omgeving
  • Extra zorg richt zich op de positieve ingesteldheid van de kleuter en/of op één of meerdere ontwikkelingsdomeinen. Wat je kiest is afhankelijk van de zorgvraag die de kleuter stelt
  • Extra zorg heeft altijd pedagogische en didactische aspecten
  • Visie op goed antwoorden omzetten in de praktijk

Invoering van Groeiboek

 • Verwachtingen
 • Fasen
 • Aandachtspunten

Stappenplan extra zorg

 • Voorstelling van het stappenplan
 • Ondersteunende factoren voor het stappenplan
 • Het geïntegreerd stappenplan
 • Continuïteit van zorg

Rondleiding door het zorgsysteem

 • De delen in Groeiboek
 • Definitie van Groeiboek
 • Rondleiding door het zorgsysteem
 • Wie speelt welke rol in het zorgsysteem?


Categorie:  Kleuteronderwijs / Groeiboek
Trefwoorden:  CLB'ers, Kleuter onderwijs, Leerkrachten
Productcode:  704370
Gewicht:  448 gr
Auteur:  Dalemans Kristien, Hombroux Marcella, Lambert Reinilde, Wouters Mieke
ISBN-nummer:  90-441-1626-6
Uitgavedatum:  01/06/2004
Voorraad:  7

 
Prijs BTW incl:
€ 32.50


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / GROEIBOEK - 9 PRODUCTEN
Analyse en handelen / Situering en werkwijze (2005)
Dit deel van Groeiboek is het belangrijkste en omvangrijkste deel van het zorgsysteem. In dit boek staan de middelen en methodieken beschreven om de inhoud en beteknis van de zorgvraag te analyseren...
Prijs BTW incl:
€ 19.19
Groeiboek - Motorische ontwikkeling
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Motorische ontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 32.50
Groeiboek - Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Prijs BTW incl:
€ 39.00
Groeiboek - Taalontwikkeling
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Taalontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 25.90
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Positieve ingesteldheid
@import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool....
Prijs BTW incl:
€ 31.00
Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Sociale, emotionele en morele ontwikkeling
@import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); @import url(spaw.css?id=2); Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool. Het is ontwikkeld voor de...
Prijs BTW incl:
€ 57.40
Signaleren (2005)
Signaleren is het tweede boek in de reeks van Groeiboek. De auteurs definiëren signaleren als kleuters met zorgvragen opmerken en de bezorgdheid hierover expliciet maken. De bezorgdheid van de...
Prijs BTW incl:
€ 21.90
Zorg- en volgsysteem voor kleuters - Domeinboek ontwikkeling van de zelfsturing (2007)
In het domeinboek 'Ontwikkeling van de zelfsturing' vindt de kleuterleidster suggesties voor haar extra zorg rond de zelfsturing van kleuters in de klas. Het boek is opgebouwd volgens de vier...
Prijs BTW incl:
€ 45.50
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Domein denkontwikkeling (2009)
Dit boek is bij ons enkel te bestellen voor de VRIJE CLB'S!!! Anderen kunnen het bestellen bij Garant Uitgevers - Somersstraat 13-15 - 2018 Antwerpen - T. 03/231 90 00 In het domeinboek...
Prijs BTW incl:
€ 26.40

TODIO-S
TODIO-S, toets voor diagnostisch onderzoek spelling


Caleidoscoop - jaarabonnement (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...