ZOEK

CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)


Deze test is ontwikkeld aan de KU Leuven door dr. Carmen Brankaer, prof. dr. Pol Ghesquière en prof. dr. Bert De Smedt. De CTG gaat na met welke snelheid en efficiëntie leerlingen getallen kunnen verwerken en begrijpen. Op die manier tracht deze test kinderen op te sporen die een risico lopen om rekenproblemen te ontwikkelen.

De CTG bestaat uit twee afzonderlijke subtesten: de ééncijferige subtest en de tweecijferige subtest. De test is genormeerd voor twee testmomenten: september en april.  De afname van de CTG neemt, instructies inbegrepen, gemiddeld slechts een vijf- à tiental minuten in beslag. Hierdoor kan me op een zeer korte tijd een goed beeld krijgen van het getalgevoel van de leerlingen. 
We benadrukken dat de CTG niet gebruikt kan worden om de diagnose van een rekenstoornis of dyscalculie te stellen. De test is echter wel een eenvoudig en snel screeningsinstrument dat gebruikt kan worden om risicokinderen, waarvoor verder diagnostisch onderzoek wenselijk is, op te sporen gedurende de hele lagere school.


Categorie:  Lager onderwijs / Rekenen
Trefwoorden:  Diagnostiek, Lager onderwijs, Leerlingen, Testen en toetsen
Productcode:  701641
Gewicht:  245
Auteur:  Carmen Brankaer, Pol Ghesquière, Bert De Smedt
ISBN-nummer:  9789491562457
Uitgavedatum:  01/02/2016
Voorraad:  461

 
Prijs BTW incl:
€ 30.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: LAGER ONDERWIJS / REKENEN - 2 PRODUCTEN
Toetsen Rekenbegrip begin en einde eerste leerjaar (2006)
Deze bundel bevat de handleiding van twee toetsen voor het begin en het einde van het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs. "Rekenbegrip BL1" is een toets met 40 opdrachten die een betrouwbaar beeld...
Prijs BTW incl:
€ 34.40
Traject bij vermoeden dyscalculie (bedoeld voor CLB'ers en CLB-medewerkers) + Gratis cd-rom
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de...
Prijs BTW incl:
€ 36.00

Caleidoscoop - jaarabonnement (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...