ZOEK

INFOBROCHURE 'NAAR DE EERSTE GRAAD SO'
Infobrochure 'Naar de eerste graad SO'


 Inleiding
Modernisering secundair onderwijs 
 • Structuur secundair onderwijs
 • Voltijds gewoon secundair onderwijs
  • 1e graad
   • 1e leerjaar
   • 1e leerjaar A
   • 1e leerjaar B
   • 2e leerjaar A
   • 2e leerjaar B
  • 2e en 3e graad
   • Arbeidsmarktgerichte studierichtingen
   • Doorstroomgericht studierichtingen
   • Studierichtingen met dubbele finaliteit
   • Arbeidsmarktgericht en doorstroomgericht
  • Attesten en adviezen in de 1ste graad
  • Uitstel van beslissing tot het einde van de graad
  • Herexamen of vakantietaak
  • Duaal leren
  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd
  • Buitengewoon secundair onderwijs
  • Schooltoeslag
  • Inschrijven in een school