SluitenLVS-bericht
De LVS publicaties worden binnenkort digitaal aangeboden in je eigen schoolsoftwaresysteem. Je hoeft deze dus niet meer aan te kopen; ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Ook om ruwe uitslagen te kunnen omzetten naar normen, kan je gebruik maken van je eigen schoolsoftwaresysteem. Informeer dus zeker bij hen naar opties. VCLB-service
 
ZOEK

TOEKOMSTSPEL VOOR BVL (2003)
Het 'Toekomstspel voor BVL' is een werkvorm voor leraren en CLB-medewerkers om op een interactieve en prettige manier leerlingen in de B-stroom te stimuleren in hun identiteitsvorming en hun horizon te verruimen in een breder maatschappelijke context. Doorheen het spel leren de leerlingen wat toekomst met veel domeinen te maken heeft: zelfbeeld, dromen en ambities, elkaar leren kennen en waarderen, omgaan met weerstand, motivatie en inzet, school en klas als leef- en leerwereld, vrije tijd, gezondheid, kennismaking met de beroepenwereld, de structuur van het onderwijs en tenslotte studie- en beroepskeuze. Dit spel beantwoordt eveneens aan de doelstellingen van de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad voor de B-stroom en de decretale opdracht van het CLB. Het spel kan door maximum 6 tot 12 spelers gespeeld worden (6 x 1 leerling of 6 duo's) en duurt ongeveer 2 lestijden.


Een speler kiest een 'droomberoep' uit een beroepenlijst en krijgt dan een 'opleidingsfiche' die overeenkomt met het gekozen beroep. De spelleider legt aan de hand van die fiche uit welke relatie is tussen een beroep, een studiegebied, een studierichting, een getuigschrift en een diploma. Op de fiche staan een aantal kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitudes, gezondheid) die eigen zijn aan het gekozen beroep en die de leerlingen in de loop van het spel moeten verzamelen. De spelvakjes op het spelbord stellen herkenbare schoolsituaties voor. Elke leerling krijgt eveneens een 'spelrapport' waarop het gekozen 'spelberoep' staat en waarop, in de loop van het spel, zijn studieloopbaan vorm krijgt. Leerlingen kunnen ook 'jokers' verdienen die ze op het einde van het spel mogen inruilen tegen een 'droom'.

Na het spelen van dit spel is een tweede contactmoment mogelijk waar elke leerling een 'diploma' krijgt waarop zijn/haar reële studiekeuze vermeld staat met de passende vaardigheden. Ouders worden uitgenodigd dit met zoon/dochter te bespreken.
Categorie:  Secundair onderwijs / Kiezen in 1° graad
Trefwoorden:  Begeleidingsmateriaal, CLB'ers, Interne leerlingenbegeleiders, Leerkrachten, Schoolloopbaanbegeleiding, Secundair onderwijs
Productcode:  701710
Gewicht:  1,144 gr
ISBN-nummer:  90-77085-60
Uitgavedatum:  01/03/2003
Voorraad:  63

 
Prijs BTW incl:
€ 140.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: SECUNDAIR ONDERWIJS / KIEZEN IN 1° GRAAD - 5 PRODUCTEN
Belangstellingsvragenlijst - BBK-2(U)
De belangstellingstest Brugge-Kortrijk of BBK is, in zijn verschillende versies, een "klassieke" belangstellingstest. Eigen aan de test is echter dat hij in zijn huidige vorm via verschillende versies...
Prijs BTW incl:
€ 20.78
Handleiding Op Stap naar de tweede graad SO A-stroom
Deze handleiding is bedoeld voor studiekeuzebegeleiders en geeft informatie over het werken met het keuzedossier "Op stap naar de tweede graad - A-stroom".
Prijs BTW incl:
€ 7.50
Handleiding Op Stap naar de tweede graad SO B-stroom
Deze handleiding is bedoeld voor studiekeuzebegeleiders en geeft informatie over het werken met het keuzedossier "Op stap naar de tweede graad - B-stroom".
Prijs BTW incl:
€ 7.50
Op stap naar de tweede graad A-stroom (2020-2021)
Dit is een keuzewerkboek voor de leerling van het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. De Op Stap-methodiek gaat expliciet uit van een samenwerking inzake keuzebegeleiding tussen de school en...
Prijs BTW incl:
€ 2.50
Op stap naar de tweede graad B-stroom (2020-2021)
Dit is een keuzewerkboek voor de leerling van het beroepsvoorbereidend leerjaar. De Op Stap-methodiek gaat expliciet uit van een samenwerking inzake keuzebegeleiding tussen de school en het CLB. Het...
Prijs BTW incl:
€ 2.50

Onderwijskiezer roll-up banner
Dit betreft een...


Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...