SluitenVCLB Service cvba
Beste klant,
 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. VCLB Service heeft naar aanleiding van de coronacrisis, maatregelen getroffen ter bescherming van het eigen personeel. 

U kan wel nog bestellingen plaatsen in de webshop en dit tot eind juni 2020. Deze kunnen dan worden uitgeleverd op 2 en 3 juli. In augustus leveren wij opnieuw uit vanaf 25 augustus!!
 
Dank voor uw begrip!

Het VCLB Service team


ZOEK

TOETSSTENEN FAIRE DIAGNOSTIEK
Iedereen die diagnostisch werk verricht beseft het belang van een accurate diagnose. Met faire diagnostiek bedoelen de auteurs allereerst dat er tijdens het diagnostisch onderzoek rekening gehouden wordt met mogelijke storende factoren om 'bias' te vermijden, zeker bij kansarmen en allochtonen. Anderzijds dient ook de diangosestelling correct te gebeuren. Problemen die veroorzaakt zijn door de ontwikkelingscontext van kansarmoede of etniciteit goed onderscheiden van andere problemen zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen of cognitieve dysfuncties is daarbij van groot belang. 'Toetsstenen faire diagnostiek' geeft concrete richtlijnen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarmen en allochtonen. Ze zijn opgebouwd binnen het kader van Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht Werken en maken een vertaalslag naar de doelgroep. De toetsstenen zijn een houvast, geen keurslijf. Ze bevatten uitgangspunten, aandachtspunten en raadgevingen voor diagnostiek.


Inhoud

  1. Aanmelding en intake
  2. Strategiefase
  3. Onderzoeksfase: Wat?
  4. Onderzoeksfase: Hoe?
  5. De indiceringsfase
  6. De adviesfase
  7. Interventie en evaluatie

Slotwoord
Bibliografie
Vermelde materialen
Bronnen
Vuistregels faire diagnostiek
Criteria faire diagnostiekCategorie:  CLB / Diagnostiek
Trefwoorden:  Allochtonen, CLB algemeen, Diagnostiek
Productcode:  701980
Gewicht:  238 gr
Auteur:  Cré Jos, Magez Walter, Willems Lieve, Olieslagers Kris, Van den Bosch Rita, Cocquet Edgard, Vancouillie Michèle
ISBN-nummer:  90-78331-49-0
Uitgavedatum:  01/10/2008
Voorraad:  17

 
Prijs BTW incl:
€ 14.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: CLB / DIAGNOSTIEK - 6 PRODUCTEN
Diagnostiek bij allochtonen - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze...
Prijs BTW incl:
€ 24.00
Diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding (2004)
Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt...
Prijs BTW incl:
€ 25.60
Het zeer lage IQ.
Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
TODIO-L
De Toets Diagnostisch Onderzoek - Lezen ofwel TODIO-L
Prijs BTW incl:
€ 64.00
TODIO-S
TODIO-S, toets voor diagnostisch onderzoek spelling
Prijs BTW incl:
€ 75.00
TODIO-W - Toets diagnostisch onderzoek wiskunde
De TODIO-W, Toets Diagnostisch Onderzoek Wiskunde,
Prijs BTW incl:
€ 75.00

Caleidoscoop - jaarabonnement (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...