SluitenVCLB Service
Beste klanten, 
Het groot verlof staat voor de deur! Dit wil zeggen dat wij gesloten zijn  van 1 juli tot en met 31 augustus 2024. Bestellingen die geplaatst worden vóór 13/6 kunnen nog geleverd worden. Bestellingen die later geplaatst worden zullen pas uitgeleverd worden begin september.  
ZOEK

HET ZEER LAGE IQ.
Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke wijze, toe hoe een IQ lager dan 57 metrisch, inhoudelijk en praktisch kan benaderd worden met het hiervoor beschikbare testinstrumentarium (2015) in Vlaanderen.


De publicatie is tweeledig.
Het eerste deel “Het zeer lage IQ. Een schoolpsychologische benadering in de psychodiagnostische praktijk” beschrijft de psychometrische procedure met verantwoording en de nodige tabellen.

Het tweede deel “Het zeer lage IQ. Werkwijzer” biedt concrete richtlijnen en werkmateriaal voor de afname. Aan de hand van casussen wordt de werkwijze praktisch toegelicht.
Extra materiaal kan gratis gedownload worden op deze pagina.
 

 Categorie:  Diagnostiek / Toetsen
Trefwoorden:  CLB algemeen, CLB'ers, Hoger onderwijs, Interne leerlingenbegeleiders, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Schoolloopbaanbegeleiding, Secundair onderwijs
Productcode:  701640
Gewicht:  879
Auteur:  De Jonghe Els en Magez Walter
ISBN-nummer:  9789491562464
Uitgavedatum:  01/11/2015
Voorraad:  97

 
Prijs BTW incl:
€ 25.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: DIAGNOSTIEK / TOETSEN - 6 PRODUCTEN
ADHD Monitor
De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool...
Prijs BTW incl:
€ 15.00
CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)
Prijs BTW incl:
€ 30.00
Diagnostiek bij allochtonen - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze...
Prijs BTW incl:
€ 24.00
Diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding (2004)
Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt...
Prijs BTW incl:
€ 25.60
Geheugenproef 15 woorden + cd-rom
De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Traject bij vermoeden dyscalculie (bedoeld voor CLB'ers en CLB-medewerkers) + Gratis cd-rom
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de...
Prijs BTW incl:
€ 36.00

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...