SluitenVCLB Service
Beste klanten, 
Het groot verlof staat voor de deur! Dit wil zeggen dat wij gesloten zijn  van 1 juli tot en met 31 augustus 2024. Bestellingen die geplaatst worden vóór 13/6 kunnen nog geleverd worden. Bestellingen die later geplaatst worden zullen pas uitgeleverd worden begin september.  
ZOEK

CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)


Deze test is ontwikkeld aan de KU Leuven door dr. Carmen Brankaer, prof. dr. Pol Ghesquière en prof. dr. Bert De Smedt. De CTG gaat na met welke snelheid en efficiëntie leerlingen getallen kunnen verwerken en begrijpen. Op die manier tracht deze test kinderen op te sporen die een risico lopen om rekenproblemen te ontwikkelen.

De CTG bestaat uit twee afzonderlijke subtesten: de ééncijferige subtest en de tweecijferige subtest. De test is genormeerd voor twee testmomenten: september en april.  De afname van de CTG neemt, instructies inbegrepen, gemiddeld slechts een vijf- à tiental minuten in beslag. Hierdoor kan me op een zeer korte tijd een goed beeld krijgen van het getalgevoel van de leerlingen. 
We benadrukken dat de CTG niet gebruikt kan worden om de diagnose van een rekenstoornis of dyscalculie te stellen. De test is echter wel een eenvoudig en snel screeningsinstrument dat gebruikt kan worden om risicokinderen, waarvoor verder diagnostisch onderzoek wenselijk is, op te sporen gedurende de hele lagere school.
Categorie:  Diagnostiek / Toetsen
Trefwoorden:  Diagnostiek, Lager onderwijs, Leerlingen, Testen en toetsen
Productcode:  701641
Gewicht:  245
Auteur:  Carmen Brankaer, Pol Ghesquière, Bert De Smedt
ISBN-nummer:  9789491562457
Uitgavedatum:  01/02/2016
Voorraad:  455

 
Prijs BTW incl:
€ 30.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: DIAGNOSTIEK / TOETSEN - 6 PRODUCTEN
ADHD Monitor
De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool...
Prijs BTW incl:
€ 15.00
Diagnostiek bij allochtonen - 2010
Deze bundel wil een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van een genuanceerde visie omtrent de diagnostiek bij allochtone kinderen. Hij beoogt bij te dragen tot een goede praktijk i.v.m. deze...
Prijs BTW incl:
€ 24.00
Diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding (2004)
Deze bundel schetst een actuele stand van zaken omtrent de diagnostische benadering in het domein van de schoolloopbaanbegeleiding (SLB) zoals uitgewerkt in de CLB's. In een eerste deel (Kader) wordt...
Prijs BTW incl:
€ 25.60
Geheugenproef 15 woorden + cd-rom
De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Het zeer lage IQ.
Deze publicatie focust zich op het zeer lage IQ bij kinderen en adolescenten vanuit het CHC- gedachtegoed. Ze is ook toepasbaar bij volwassenen uit deze doelgroep. Ze licht, op een oorspronkelijke...
Prijs BTW incl:
€ 25.00
Traject bij vermoeden dyscalculie (bedoeld voor CLB'ers en CLB-medewerkers) + Gratis cd-rom
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de...
Prijs BTW incl:
€ 36.00

Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop - jaarabonnement papier + digitaal (2023)


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten papier + digitaal (2023)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...