SluitenLVS-bericht
De LVS publicaties worden binnenkort digitaal aangeboden in je eigen schoolsoftwaresysteem. Je hoeft deze dus niet meer aan te kopen; ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Ook om ruwe uitslagen te kunnen omzetten naar normen, kan je gebruik maken van je eigen schoolsoftwaresysteem. Informeer dus zeker bij hen naar opties. VCLB-service
 
ZOEK

TRAJECT BIJ VERMOEDEN DYSCALCULIE (BEDOELD VOOR CLB'ERS EN CLB-MEDEWERKERS) + GRATIS CD-ROM
CLB-medewerkers krijgen steeds meer vragen over dyscalculie. Zij stellen uiteindelijk, na teamoverleg, de diagnose dyscalculie. 'Traject bij vermoeden dyscalculie' zet een stap verder in de visieontwikkeling over rekenproblemen en dyscalculie, en geeft CLB-teams concreet materiaal voor hun praktijk. In deze publicatie vind je eerst de definitie van dyscalculie met de verschillende criteria waaraan moet voldaan zijn om de diagnose te stellen. We gaan ook kort in op de relatie tussen intelligentie, rekenen en dyscalculie. Dan volgt er een beschrijving van de verschillende stappen die mogelijk zijn na een aanmelding en de verschillende onderzoeksinstrumenten om verder te bevragen en onderzoeken. Achteraan in deze publicatie vind je een CD-rom met extra informatie en de meeste onderzoeksinstrumenten.


 

Inleiding

Theorie

 • Theoretisch deel
  • Definitie dyscalculie
  • Relatie intelligentie - rekenen - dyscalculie
 • Traject bij vermoeden dyscalculie
  • Intakefase
  • Strategiefase
  • Onderzoeksfase
  • Indiceringsfase
  • Adviesfase

Praktisch

 • 1e graad basis
 • 2e graad basis
 • 3e graad basis
 • secundair

Appendix

Bijlagen
Literatuurlijst
Lijst van interessant materiaal


Categorie:  Lager onderwijs / Rekenen
Trefwoorden:  CLB'ers, Lager onderwijs
Productcode:  701841
Gewicht:  635
Auteur:  De Clerck Daphné, Lahou Sabine, Marrannes Jan, Milleville Marleen, Van Hul Kris, Vonckx Christine
ISBN-nummer:  90-78331-49-0
Uitgavedatum:  15/09/2008
Voorraad:  82

 
Prijs BTW incl:
€ 36.00


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: LAGER ONDERWIJS / REKENEN - 2 PRODUCTEN
CTG
Collectieve Test Getalgevoel (CTG)
Prijs BTW incl:
€ 30.00
Toetsen Rekenbegrip begin en einde eerste leerjaar (2006)
Deze bundel bevat de handleiding van twee toetsen voor het begin en het einde van het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs. "Rekenbegrip BL1" is een toets met 40 opdrachten die een betrouwbaar beeld...
Prijs BTW incl:
€ 34.40

Onderwijskiezer roll-up banner
Dit betreft een...


Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...